10-dan 16-avgustgacha qadar bo'lgan hafta uchun munajjimlar bashorati

Маҳсулот саватга қўшилди
Миқдор (дона):
Тўловга жами:
Саватдаги маҳсулот: .
Нархи: