Фильтр

Воситанинг формуласи ипак экстракти асосида ишлаб чи?илган. Мазкур компонент бир текис ?илиб суртиш ва ?опламнинг чиройли порлаб туриши учун жавобгар ?исобланади. Шунингдек, ма?сулотнинг таркибида ўзининг намлантирувчи, тўйинтирувчи ва юмшатувчи хусусиятлари билан маш?ур бўлган карите ё?и мавжуд. Таркибида махсус ю?ори самарали компонентрлар мавжуд бўлганлиги сабабли, лаб бўё?и ажойиб бар?арорликка эга. Ма?сулот тери ?атларига ти?илиб ?олмайди, сирпаниб ва ё?илиб кетмайди, терини ажойиб тарзда силли? ва юмшо? ?илиб ?ўяди.
Аввало лаб чизи?ини чизинг, кейин енгил трубача корпусини айлантириб, лаб бўё?ини труба корпусидан 15мм орали?да чи?ариб, лабларга суртинг ва иккала лаб баландлигининг бир хил бўлишини таъминланг.

Шарҳлар

Шарҳ қолдириш учун тизимга киринг ёки регистрациядан ўтинг.

Вика .

06.04.2017
Очень хорошая помада. Приятный цвет и доступная цена.
Маҳсулот саватга қўшилди
Миқдор (дона):
Тўловга жами:
Саватдаги маҳсулот: .
Нархи: