ART-VISAGE декоратив косметикаси 1998 йилдан бери фаолият олиб боради. У еенг таркалган парваришловчи декоратив йуналишга тегишли. ART-VISAGE бренди харакатчан аеллар учун мулжалланган, баьзан оекларида яшовчи ва бехаловат шахар хаетида доимий сакланадиган гузалликни асровчиларга яратилган. Айнан мана шундай вазиятдан чикиш учун бу бренд киска вакт ичида катта натижага эришиш учун ва мукаммал макияж яратиш учундир. ART-VISAGE студия -лабораториясининг барча косметикалари европа хом ашелари асосида тайерланади.
Маҳсулот саватга қўшилди
Миқдор (дона):
Тўловга жами:
Саватдаги маҳсулот: .
Нархи: